Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2011

5233 ccf4 500

December 11 2010

<bobik> Już na wiosnę ma odbyć się w Polsce międzynarodowy zjazd miłośników Władcy Pierścieni! Konwent odbędzie się u stóp Aragorna ze Świebodzina...
— bash

December 09 2010

2731 a4f8 500
Reposted byJohnnyDifantik8agiennywolvenusXavaxertai666milofdobrypenpenunasopadelsolwebjunkjazongrejpfruttfuswitezmenageatroispsychobdzwiedzeduartenmojragohtomashtrikkzdradliwawenaalexchiltoniaixyeldvideocompilercieplokwstawieplywaizabasienazywatales-of-a-librarianHanzeljacekmRat-Incrogerthatlukiihuggybearpalahniuks-laughterbravebeatsrogerthatrutsonyogimccartneydrttopk1ngaelcommendanterazielinihrabiapawelchamskoBodaszcrystalpeapipedreamsdobrychlopakscythmarbra12lelwanisajnersaperroRat-Inchappykokeshisoberniedakhdianazethamletszczeblodelfinwpotrzaskudungasmindledzakovhandstandsforyou

December 01 2010

jezus1ze1swiebodzineiro
9558 1662 500
tak, tak, tak!
Reposted fromradaetyki radaetyki
jezus1ze1swiebodzineiro
jezus1ze1swiebodzineiro
Reposted frompapajo papajo viahaber haber

November 29 2010

Play fullscreen
Zabawne, po stokroć zabawne!

November 28 2010

9781 50a8
Reposted bylucanus lucanus

November 24 2010

3207 c64d 500
Reposted byzyndul zyndul
jezus1ze1swiebodzineiro
America needs a bigger Jesus! 
Reposted byledzakov ledzakov
3720 ccd7 500
Reposted fromanks anks viatomash tomash
Reposted bymushroomhdianazetunwelcome10stronalechoowalkiewicz
4873 50c3
Reposted fromstmi stmi viatomash tomash
Reposted fromsmalec smalec viatomash tomash
zazwyczaj nie nawiązuję do bieżących wydarzeń, ale Batman jest ponadczasowy...
Reposted fromnologinformynick nologinformynick
Reposted fromczerski czerski viatomash tomash
Reposted fromstraggler straggler viatomash tomash
Reposted frombercik bercik viatomash tomash
8224 a664 500
DALEKS ARE THE MASTERS OF UNIVERSE! EXTERMINATE!
Reposted fromTARDIS TARDIS viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl